A goal without a method is nonsense!

Uw cijfers zijn een commerciële en strategische tool! Door gebrek aan kennis, kunde of interesse wordt er vaak te weinig aandacht aan besteed. De cijfers geven nochtans de operationele realiteit van uw onderneming weer. Een inzicht die onontbeerlijk is voor het dagelijks bestuur en het bepalen van de te volgen strategie.

Smartfigures steunt ondernemers om de brug te maken tussen hun financiële cijfers en het beleid om zo betere resultaten te kunnen neerzetten.

Wist u dat meer dan 65% van de KMO’s die falen, dit doen door ontoereikende skills in dit domein!

Dankzij de uitgebreide ervaringen op commercieel, strategisch en financieel vlak, beschikt Smartfigures over alle troeven om u hierin bij te staan!

Naast onze expertise waken we er ook over om steeds de eigenheid van uw organisatie te respecteren en stelt Smartfigures ‘empathie en pragmatiek’ resoluut voorop.

We passen steeds dezelfde methodiek toe.

Intake

Alles start met een goed gesprek! We zitten graag samen om beter te begrijpen welke stappen we gaan zetten om betere resultaten te boeken. Respect voor de eigenheid van uw bedrijf staat hierbij voorop!

Design

Op basis van uw doelen stellen we een realistisch actieplan op. Businessplan, financieel plan en cashplan zullen fungeren als leidraad voor de toekomst.

Act

Met respect voor de eigenheid van uw bedrijf wordt het actieplan in werking gezet.

Test

Op regelmatige tijdstippen wordt de operationele realiteit getoetst aan wat vooropgesteld werd.

Adapt

Op basis van de regelmatig gehouden steekproeven worden er corrigerende acties ondernomen om opnieuw in lijn te komen met de te realiseren doelen.